MOBİLYA İÇ MEKÂN RESMİ DERSİ SINAV SORULARI

MOBİLYA İÇ MEKÂN RESMİ DERSİ SINAV SORULARI

1. Yer döşemesi ile duvar kesişme noktasındaki boşluğu gizlemek için yapılan parçaya ne ad verilir?
A) Parke B) Süpürgelik C) Karo D) Rabıta

2. Lambri yapılacak duvar genişliği 360 cm, yüksekliği 260 cm ise 12 cm’lik lambrilerden yaklaşık kaç adet harcanır?
A) 10 adet B) 20 adet C) 30 adet D) 40 adet

3. Estetik görünüş kazandırmak amacıyla lambrilerin ek yerlerine ve yüzeylerine açılan yassı kanallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fuga B) Kiniş C) Dekor D) Yabancı çıta

4. Duvara uygulanacak lambrinin özelliğine göre hazırlanan karkasın kalınlık ve genişlikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kalınlık, 20 mm-30 mm; genişlik, 40 mm-50 mm
B) Kalınlık, 30 mm–70 mm; genişlik, 60 mm–70 mm
C) Kalınlık, 40 mm–90 mm; genişlik, 80 mm–90 mm
D) Kalınlık, 50 mm–100 mm; genişlik,100 mm–110 mm

5. Duvar kaplamlarında alt konstrüksiyon çıtaları arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 20-30 cm B) 30-40 cm C) 40-55 cm D) 60-80 cm

6. Doğrudan doğruya duvara yapılan lambri montajı, zamanla duvarda oluşacak nemden lambrinin bozulmasına neden olabilir. Bunu önlemenin yolu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Rutubetli bölgeleri temizlemek
B) Bozulan lambrileri değiştirmek
C) Lambrilerin arkasına vernik atmak
D) Karkas bağlamak (ızgara) ve cam yünü döşemek

7. Aşağıdakilerden hangisi alt konstrüksiyonun görevlerinden biri değildir?
A) Kaplama elemanlarını taşımak
B) Odanın havalanmasını sağlamak
C) Duvardaki yüzey bozukluklarını gidermek ve yüzeyi teraziye getirmek
D) Ses ve ısı yalıtımı sağlamak

8. Ahşap tavan yapılması düşünülen tavan yüzeyinin eni 300 cm boyu ise 250 cm’dir. Bu tavana harcanacak ahşap tavan malzemesi miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7500 m² B) 750 m² C) 75 m² D) 7,5 m²

9. Kör döşeme üzerine ahşap parke yapılırken dağınık olarak verilen işlem basamakları, aşağıdakilerden hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?
1- Süpürgelik monte etme 2- Cila yapma 3- Kör döşeme yapma
4- Parkeleri monte etme 5- Perdah yapma
A) 3.1.2.5.4 B) 3.2.1.5.4 C) 3.4.1.5.2 D) 3.5.4.2.1

10. Tavan ile alt konstrüksiyon arasında boşluk bırakılarak yapılan tavan kaplamaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Asma tavan B) Kaplama tavan C) Bitişik tavan D) Düşük tavan

11. “Ahşap döşemelerde döşeme orta kısmı genleşme sonucu yukarıya doğru kalkabilir.” Böyle bir olumsuzluğun yaşanmaması için aşağıdakilerden hangisini uygulamak daha doğru olur?
A) Kadronlar zemine dübelli vida ile bağlanmalıdır.
B) Tahtalar arasında genleşme boşluğu bırakılmalıdır.
C) Döşeme ile duvar arasında genleşme boşluğu bırakılmalıdır.
D) Tahtalar kadronlara sağlamca bağlanmalıdır.

12. Tavan ile alt konstrüksiyon arasında boşluk bırakılmadan yapılan tavan kaplamaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
A) Asma tavan B) Kaplama tavan C) Bitişik tavan D) Sıfır tavan

13. Tavana sağlıklı bağlanan 10 mm çapında plastik dübelin kusursuz koşullarda çekme gücü kaç kg dır?
A) 100-200 kg B) 200-400 kg C) 400-800 kg D) 500-1000 kg

14. Aşağıdakilerden hangisi kutulu tavanlar için doğru değildir?
A) Tavan kaplamasının üzerine geometrik kutu ve çerçeve yapılır.
B) Kutuyu andıran bölümler çıta, çerçeve, kalın parçalardan hazırlanabilir.
C) Akustik özelliği yoktur.
D) Kutular tavana simetrik ya da asimetrik biçimde monte edilebilir.

15. Aşağıdakilerden hangisi asma tavan yapımının amaçlarından biri değildir?
A) Tavanın dekoratif amacı B) Tavanın havalandırılmasını sağlamak
C) Tavanın yüksekliğini azaltmak D) Isı ve ses yalıtımı

16

mobilya ve iç mekan tasarımı alanı
mobilya iç mekan resmi dersi sınav soruları

 

 

 

 

 

 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki parke döşemelerin doğru bir şekilde sıralanışıdır?
A) Kare döşeme, düz döşeme, hasır döşeme, balıksırtı döşeme
B) Düz döşeme, hasır döşeme, kare döşeme, balıksırtı döşeme
C) Düz döşeme, kare döşeme, balıksırtı döşeme, hasır döşeme
D) Düz döşeme, kare döşeme, hasır döşeme, balıksırtı döşeme

17- Lambri-tavan-taç ilişkisini gösteren detayı serbest elle çiziniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*