Elektrik elektronik teknolojisi alanı Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri dersi 1. Dönem 1. sınav soruları

…………………. LİSE …………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI YAPI ELEKTRİK VE KUVVET TESİSLERİ DERSİ 12/C SINIFI 1. DÖNEM 1. Yazılı sınavı
Ad soyad:
Numara :
SORULAR
1. Havai hattın tercih ediliş sebepleri nelerdir?
2. Havai enerji hattı donanımları nelerdir?
3. Kullanım yerlerine göre direk çeşitleri nelerdir?
4. Travers ve konsolun tanımını yapınız.
5. Cam izolatörlerin tercih edilme sebepleri nelerdir?
6. Sehim (Fleş) nedir?
7. Alpek kablonun diğer kablolara göre üstünlükleri nelerdir?
8. Havai hat ile yapı enerji girişi yöntemleri nelerdir?
9. Yer altı enerji hatlarının üstünlükleri nelerdir?
10. Yer altı enerji haltlarında bir enerji kablosu ile başka bir enerji kablosu ya da kumanda kablosu arasındaki en küçük açıklık ne kadar olmalıdır?

Not: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır. BAŞARILAR
Süre: 40 dakika (1 ders saati).

CEVAPLAR
1. Havai hattın tercih ediliş sebepleri genel olarak şunlardır.
a) Yer altı kablosu ile iletime göre maliyeti daha ucuzdur, dolayısıyla daha ekonomiktir.
b) Arıza yerinin tespiti ve onarımı daha pratiktir.
c) İlave elemanları kullanarak tesisin kapasitesini artırmak her zaman mümkündür.

2. Direk, travers, konsol, izolatör iletken.

3. Durdurucu direkler, köşede durdurucu direkler, taşıyıcı direk, köşede taşıyıcı direk, nihayet direkleri, branşman direkleri, tevzi direkler, geçit direkleri

4. Travers: Enerji nakil hatlarında kullanılan iletkenleri birbirinden ve direkten, belli bir mesafede
tutmaya ve taşımaya yarayan, beton veya demirden yapılan elemanlardır.

Konsol: Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtım hava hatlarında kullanılan demir ve beton direklerde izolatörleri tespit etmek için konsollar kullanılır.

5. Maliyetleri ucuzdur. Saydam olduklarından kırık ve çatlakları kolayca görülebilir. Cam izolatörlerin termik genleşmeleri, porselen izolatörlere göre daha küçük olduğundan, ortam ısısının değişmelerinde fiziki zarar görme olasılığı azdır. Cam ışığı geçiren bir madde olduğundan, güneş ışığında daha az ısınır, porselen izolatör daha çok ısınır.

6. Direkler arasına çekilen havai hat iletkenleri kendi ağırlığı nedeni ile sarkar. Gerilmiş olan iletken uçlarının bağlı olduğu iki izalatör arasındaki varsayılan doğru çizgi ile iletkenin en çok sarktığı yer arasındaki uzaklığa fleş (sehim) denir.

7. a) Faz iletkenlerinin yalıtılmış olmasından dolayı, dikkatsizce iletkenlere değilmesinde oluşabilecek kazalar ve kaçak elektrik kullanımı önlenmiş olur.
b) Alpek kabloların nötr iletkeninin çıplak oluşu, fazlar ile karışmalarını önler, tesis ve tamir esnasında yanılmalara ve ölümcül hatalara imkân vermez.
c) Alpek kablolu sistemler kullanılarak çıplak iletkenli hatlara göre direk boylarının kısalması, 4 çıplak iletken için gerekli bağlantı malzemesi ve çekimi yerine tek bağlantı ve çekim neticesi tesislerin maliyetinde tasarruf sağlanır.
d) İşletme ve bakım masrafları, çıplak iletkenlere göre daha azdır.
e) Alpek kablolar çevre dostu olup ağaç kesilmelerini (iletkenlerin ağaçlara değmesinden dolayı oluşan kısa devrelerden dolayı) en alt düzeye indirir.
f) Alpek kablo tesis edilmiş direkler üzerine, birden fazla kablo tesis edebilme olanağı, daha sonraları gerekecek mevcut şebeke takviyelerinde çok büyük bir kolaylık, imkân ve ekonomi sağlar.
g) Alpek kablolar, yüksek gerilim ve telefon hat kabloları ile beraber aynı direkler üzerinde tesis edilebilir.
h) Çıplak iletkenlerde, rüzgâr etkisi ile oluşan kamçılanmadan dolayı sıkça oluşan kısa devre arızalarına imkân vermez.

8. Dam direği ile enerji girişi, Duvardan açık konsol ile enerji girişi, Duvardan buat ile enerji girişi

9. a) Yer altı kabloları ile yapılan tesisler, direk ve diğer malzemelere ihtiyaç göstermez.
b) Cadde ve meydanların görüntü estetiği bozulmadan tesisler yapılabilir.
c) Atmosferik olaylardan (yıldırım, kar, fırtına vb.) etkilenmez.
d) Yer altı kabloları cadde, meydan ve parkların özelliklerine uyacak şekillerde düz veya kavis yaptırılarak döşenebilir.
e) Havai hatlardaki gibi bakım ihtiyaçları yoktur.
f) Yerleşim bölgelerinde, havai hat tesislerine göre daha güvenlidir. Kaza ihtimali azalmıştır.

10. En küçük açıklık 7 cm’den az olmamak koşulu ile kablo çapı kadar olmalıdır.

Not: Her sorunun doğru cevabı 10 puandır. BAŞARILAR
Süre: 40 dakika (1 ders saati).


Gelen arama terimleri:


Elektrik elektronik teknolojisi alanı Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri dersi 1. Dönem 1. sınav soruları” için bir yorum

  • Eylül 2, 2014 tarihinde, saat 22:48
    Permalink

    yeni sorular alabilirmiyim

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*